Truyện Gay

Bến đỗ cuộc đời

0
Chương 8 28 Tháng Năm, 2024
Chương 7 28 Tháng Năm, 2024

Tình sử Chosun

0
Chương 29 28 Tháng Năm, 2024
Chương 28 28 Tháng Năm, 2024

Chiếc nhẫn đi lạc

0
Chương 28 28 Tháng Năm, 2024
Chương 27 28 Tháng Năm, 2024

Ngôi nhà đó… có anh đẹp trai

0
Chương 40 25 Tháng Năm, 2024
Chương 39 25 Tháng Năm, 2024

Chuyện tình hoàng tử

0
Chương 82 20 Tháng Năm, 2024
Chương 81 20 Tháng Năm, 2024

Tình yêu bất tận

0
Chương 30 17 Tháng Năm, 2024
Chương 29 17 Tháng Năm, 2024

Đồng hồ vĩnh cửu

0
Chương 24 17 Tháng Năm, 2024
Chương 23 17 Tháng Năm, 2024

Lời hứa

0
Chương 50 17 Tháng Năm, 2024
Chương 49 17 Tháng Năm, 2024

Xin lỗi, nhưng em đúng là…

0
Chương 15 16 Tháng Năm, 2024
Chương 14 16 Tháng Năm, 2024

Paint it Black

0
Chương 18 16 Tháng Năm, 2024
Chương 17 16 Tháng Năm, 2024

Cung đàn tình yêu

0
Chương 9 16 Tháng Năm, 2024
Chương 8 16 Tháng Năm, 2024

I love you because you are you

0
Chương 63 14 Tháng Năm, 2024
Chương 62 14 Tháng Năm, 2024

Love Story in England

0
Love story Extra I 12 Tháng Năm, 2024
Extra II 12 Tháng Năm, 2024

Best friend or lover

0
Chương 25 12 Tháng Năm, 2024
Chương 24 12 Tháng Năm, 2024

Đằng sau lời nói…

0
Chương 50 12 Tháng Năm, 2024
Chương 49 12 Tháng Năm, 2024

Best friend or lover

0
Chương 25 9 Tháng Năm, 2024
Chương 24 9 Tháng Năm, 2024

The Depths of Winter

0
Chương 8 6 Tháng Năm, 2024
Chương 7 6 Tháng Năm, 2024

Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua

0
Chương 34 6 Tháng Năm, 2024
Chương 33 6 Tháng Năm, 2024