Truyện Gay

Hắn là con chú tôi

0
Chương 59 18 Tháng Bảy, 2024
Chương 58 18 Tháng Bảy, 2024

Sự lựa chọn của trái tim

0
Chương 20 18 Tháng Bảy, 2024
Chương 19 18 Tháng Bảy, 2024

Cầu vồng

0
Chương 5 17 Tháng Bảy, 2024
Chương 4 17 Tháng Bảy, 2024

Thắng, mình thích bạn!!!

0
Chương 54 17 Tháng Bảy, 2024
Chương 53 17 Tháng Bảy, 2024

Tình yêu lạ

0
Chương 52 17 Tháng Bảy, 2024
Chương 51 17 Tháng Bảy, 2024

Anh – người hàng xóm đáng yêu!

0
Chương 26 16 Tháng Bảy, 2024
Chương 25 16 Tháng Bảy, 2024

Anh là lẽ sống của đời em

0
Chương 32 16 Tháng Bảy, 2024
Chương 31 16 Tháng Bảy, 2024

Câu chuyện đầu tiên

0
Chương 48 16 Tháng Bảy, 2024
Chương 47 16 Tháng Bảy, 2024

Lắm mối tối cũng nằm không

0
Chương 39 15 Tháng Bảy, 2024
Chương 38 15 Tháng Bảy, 2024

Đến khi nào…

0
Chương 26 15 Tháng Bảy, 2024
Chương 25 15 Tháng Bảy, 2024

I’ll always love you

0
Chương 87 15 Tháng Bảy, 2024
Chương 86 15 Tháng Bảy, 2024

Số phận

0
Chương 58 12 Tháng Bảy, 2024
Chương 57 12 Tháng Bảy, 2024

Bí mật trái tim

0
Chương 38 30 Tháng Sáu, 2024
Chương 37 30 Tháng Sáu, 2024

Nhật ký chàng lọ lem

0
Chương 32 30 Tháng Sáu, 2024
Chương 31 30 Tháng Sáu, 2024

Good boys gone bad…

0
Chương 19 26 Tháng Sáu, 2024
Chương 18 26 Tháng Sáu, 2024

3 Semes và 8 Ukes

0
Chương 38 23 Tháng Sáu, 2024
Chương 37 23 Tháng Sáu, 2024

My home, little dog

0
Chương 13 22 Tháng Sáu, 2024
Chương 12 22 Tháng Sáu, 2024

Little lover

0
Chương 28 20 Tháng Sáu, 2024
Chương 27 20 Tháng Sáu, 2024

The Moth (Bướm đêm)

0
Chương 15 20 Tháng Sáu, 2024
Chương 14 20 Tháng Sáu, 2024