Truyện Gay

Days without rain

0
Chương 14 16 Tháng Sáu, 2024
Chương 13 16 Tháng Sáu, 2024

Đó là chuyện đương nhiên

0
Chương 9 16 Tháng Sáu, 2024
Chương 8 16 Tháng Sáu, 2024

Coffee & Milk

0
Chương 23 16 Tháng Sáu, 2024
Chương 22 16 Tháng Sáu, 2024

Không thuộc về một con đường

0
Chương 20 15 Tháng Sáu, 2024
Chương 19 15 Tháng Sáu, 2024

Part of ME

0
Chương 25 15 Tháng Sáu, 2024
Chương 24.2 15 Tháng Sáu, 2024

Lừa 100 lần

0
Chương 14 15 Tháng Sáu, 2024
Chương 13 15 Tháng Sáu, 2024

Sea

0
Chương 27 END 14 Tháng Sáu, 2024
Chương 26 14 Tháng Sáu, 2024

Silver Rings

0
Chương 30 13 Tháng Sáu, 2024
Chương 29 13 Tháng Sáu, 2024

Song tử tiêu

0
Chương 10 END 11 Tháng Sáu, 2024
Chương 9 11 Tháng Sáu, 2024

The red room

0
Chương 9 9 Tháng Sáu, 2024
Chương 8 9 Tháng Sáu, 2024

Trao đổi

0
Chương 14 9 Tháng Sáu, 2024
Chương 13 9 Tháng Sáu, 2024

Nhóc yêu, cho anh xin lỗi!

0
Chương 100 9 Tháng Sáu, 2024
Chương 99 9 Tháng Sáu, 2024

Hành trình đi tìm… bạn trai

0
Chương 120 8 Tháng Sáu, 2024
Chương 119 8 Tháng Sáu, 2024

Liễm diệm cầm hoan

0
Chương 33 8 Tháng Sáu, 2024
Chương 32 8 Tháng Sáu, 2024

Từ khi Anh đến

0
Chương 187 6 Tháng Sáu, 2024
Chương 186 6 Tháng Sáu, 2024

Xin lỗi em, anh đã yêu anh ấy!

0
Chương 58 2 Tháng Sáu, 2024
Chương 57 2 Tháng Sáu, 2024

Beijing Story

0
Chương 31 31 Tháng Năm, 2024
Chương 30 31 Tháng Năm, 2024

Đơn giản là… tình yêu

0
Chương 40 31 Tháng Năm, 2024
Chương 39 31 Tháng Năm, 2024

0
Chương 22 30 Tháng Năm, 2024
Chương 21 30 Tháng Năm, 2024

Sau cơn mưa

0
Chương 5 29 Tháng Năm, 2024
Chương 4 29 Tháng Năm, 2024