Truyện Gay

Quân Tử Chi Giao

0
Chương 30 15 Tháng Ba, 2024
Chương 29 15 Tháng Ba, 2024

Đêm Mưa

0
Chương 20 14 Tháng Ba, 2024
Chương 19 14 Tháng Ba, 2024

Ràng buộc

0
Chương 28 14 Tháng Ba, 2024
Chương 27 14 Tháng Ba, 2024

CẦU VỒNG TÌNH YÊU

0
Chương 31 13 Tháng Ba, 2024
Chương 30 13 Tháng Ba, 2024

Loạn nhịp

0
Chương 2 13 Tháng Ba, 2024
Chương 1 13 Tháng Ba, 2024

Mối tình câm

0
Chương 2 12 Tháng Ba, 2024
Chương 1 12 Tháng Ba, 2024

Có những thằng giai như thế

0
Chương 2 12 Tháng Ba, 2024
Chương 1 12 Tháng Ba, 2024

LINH HỒN…TƯỢNG ĐÁ !

0
Chương 2 12 Tháng Ba, 2024
Chương 1 12 Tháng Ba, 2024

HAI CHUYẾN TÀU ĐÊM

0
Chương 2 11 Tháng Ba, 2024
Chương 1 11 Tháng Ba, 2024

TẤM ẢNH KHÔNG HỒN

0
Chương 3 11 Tháng Ba, 2024
Chương 2 11 Tháng Ba, 2024

NGÀN THU ÁO TÍM

0
Chương 2 11 Tháng Ba, 2024
Chương 1 11 Tháng Ba, 2024

VẦNG TRĂNG…KHÓC

0
Chương 4 10 Tháng Ba, 2024
Chương 3 10 Tháng Ba, 2024

BUỔI CHIỀU BÊN HÒN PHỤ TỬ

0
Chương 3 10 Tháng Ba, 2024
Chương 2 10 Tháng Ba, 2024

CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN

0
Chương 3 10 Tháng Ba, 2024
Chương 2 10 Tháng Ba, 2024

CA SĨ…LANG THANG

0
Chương 3 9 Tháng Ba, 2024
Chương 2 9 Tháng Ba, 2024

Trai… một con

0
Chương 2 9 Tháng Ba, 2024
Chương 1 9 Tháng Ba, 2024