Truyện Gay

ĐAU

0
Chương 2 28 Tháng Năm, 2023
Chương 1 28 Tháng Năm, 2023

Thẳng mà không thẳng

0
Chương 4 28 Tháng Năm, 2023
Chương 3 28 Tháng Năm, 2023

ĐỜI NÀY, KIẾP NÀY…

0
Chương 2 28 Tháng Năm, 2023
Chương 1 28 Tháng Năm, 2023

Anh Trai Là Côn Đồ

0
Chương 4 14 Tháng Năm, 2023
Chương 3 14 Tháng Năm, 2023

Lựa chọn hạnh phúc

0
Chương 13.2 14 Tháng Năm, 2023
Chương 13.1 14 Tháng Năm, 2023

Fairy tale

0
Chương 9 14 Tháng Năm, 2023
Chương 8 14 Tháng Năm, 2023

Điều em đắn đo

0
Chương 1 11 Tháng Năm, 2023

Ấm

0
Chương 6 11 Tháng Năm, 2023
Chương 5 11 Tháng Năm, 2023

THẰNG CHỒNG NGHÈO XẤU XÍ

0
Chương 15 11 Tháng Năm, 2023
Chương 14 11 Tháng Năm, 2023

Yêu

0
Chương 1 6 Tháng Năm, 2023