Truyện Gay

Hình như chưa có gì

0
Chương 8 13 Tháng Chín, 2023
Chương 7 13 Tháng Chín, 2023

Thiếp thân tể tướng

0
Chương 15 13 Tháng Chín, 2023
Chương 14 13 Tháng Chín, 2023

HAI MẢNH ĐỜI OAN NGHIỆT

0
Chương 9 3 Tháng Chín, 2023
Chương 8 3 Tháng Chín, 2023

Hai kẻ cô đơn

0
Chương 5 3 Tháng Chín, 2023
Chương 4 3 Tháng Chín, 2023

TÌNH KHÚC HỌC TRÒ

0
Chương 2 3 Tháng Chín, 2023
Chương 1 3 Tháng Chín, 2023

ANH TRAI TÔI

0
Chương 7 29 Tháng Tám, 2023
Chương 6 29 Tháng Tám, 2023

YÊU GAY NGOẠI QUỐC

0
Chương 3 29 Tháng Tám, 2023
Chương 2 29 Tháng Tám, 2023

Mãi Không Xa Rời

0
Chương 6 29 Tháng Tám, 2023
Chương 5 29 Tháng Tám, 2023

ĐAU

0
Chương 2 28 Tháng Năm, 2023
Chương 1 28 Tháng Năm, 2023

Thẳng mà không thẳng

0
Chương 4 28 Tháng Năm, 2023
Chương 3 28 Tháng Năm, 2023