Truyện Đam Mỹ

Số phận

0
Chương 58 2 ngày ago
Chương 57 2 ngày ago

Bí mật trái tim

0
Chương 38 30 Tháng Sáu, 2024
Chương 37 30 Tháng Sáu, 2024

Nhật ký chàng lọ lem

0
Chương 32 30 Tháng Sáu, 2024
Chương 31 30 Tháng Sáu, 2024

Good boys gone bad…

0
Chương 19 26 Tháng Sáu, 2024
Chương 18 26 Tháng Sáu, 2024

3 Semes và 8 Ukes

0
Chương 38 23 Tháng Sáu, 2024
Chương 37 23 Tháng Sáu, 2024

My home, little dog

0
Chương 13 22 Tháng Sáu, 2024
Chương 12 22 Tháng Sáu, 2024

Little lover

0
Chương 28 20 Tháng Sáu, 2024
Chương 27 20 Tháng Sáu, 2024

The Moth (Bướm đêm)

0
Chương 15 20 Tháng Sáu, 2024
Chương 14 20 Tháng Sáu, 2024

Cầu vồng đôi

0
Chương 26 20 Tháng Sáu, 2024
Chương 25 20 Tháng Sáu, 2024

Days without rain

0
Chương 14 16 Tháng Sáu, 2024
Chương 13 16 Tháng Sáu, 2024

Đó là chuyện đương nhiên

0
Chương 9 16 Tháng Sáu, 2024
Chương 8 16 Tháng Sáu, 2024

Coffee & Milk

0
Chương 23 16 Tháng Sáu, 2024
Chương 22 16 Tháng Sáu, 2024

Không thuộc về một con đường

0
Chương 20 15 Tháng Sáu, 2024
Chương 19 15 Tháng Sáu, 2024

Part of ME

0
Chương 25 15 Tháng Sáu, 2024
Chương 24.2 15 Tháng Sáu, 2024

Lừa 100 lần

0
Chương 14 15 Tháng Sáu, 2024
Chương 13 15 Tháng Sáu, 2024

Sea

0
Chương 27 END 14 Tháng Sáu, 2024
Chương 26 14 Tháng Sáu, 2024

Silver Rings

0
Chương 30 13 Tháng Sáu, 2024
Chương 29 13 Tháng Sáu, 2024

Song tử tiêu

0
Chương 10 END 11 Tháng Sáu, 2024
Chương 9 11 Tháng Sáu, 2024

The red room

0
Chương 9 9 Tháng Sáu, 2024
Chương 8 9 Tháng Sáu, 2024

Trao đổi

0
Chương 14 9 Tháng Sáu, 2024
Chương 13 9 Tháng Sáu, 2024