Truyện Gay

Hurt

0
Chương 7 20 Tháng Mười Một, 2023
Chương 6 20 Tháng Mười Một, 2023

GEMINI…

0
Chương 7 20 Tháng Mười Một, 2023
Chương 6 20 Tháng Mười Một, 2023

Chuyện học đường…

2.5
Chương 5 20 Tháng Mười Một, 2023
Chương 4 20 Tháng Mười Một, 2023

Sweety Cluster Amaryllis…

0
Chương 8 19 Tháng Mười Một, 2023
Chương 7 19 Tháng Mười Một, 2023

3K

0
Chương 11 19 Tháng Mười Một, 2023
Chương 10 19 Tháng Mười Một, 2023

Cái tên muốn gọi…

0
Chương 6 19 Tháng Mười Một, 2023
Chương 5 19 Tháng Mười Một, 2023

7 ngày bên thần chết…

0
Chương 7 18 Tháng Mười Một, 2023
Chương 6 18 Tháng Mười Một, 2023

Angel…

0
Chương 10 18 Tháng Mười Một, 2023
Chương 9 18 Tháng Mười Một, 2023

Chuyện Của B.B…

0
Chương 7 18 Tháng Mười Một, 2023
Chương 6 18 Tháng Mười Một, 2023

Bản giao ước…

0
Chương 12 16 Tháng Mười Một, 2023
Chương 11 16 Tháng Mười Một, 2023

Clover…

0
Chương 8.1 16 Tháng Mười Một, 2023
Chương 8 16 Tháng Mười Một, 2023

Lựa chọn của chúa…

0
Chương 7 16 Tháng Mười Một, 2023
Chương 6 16 Tháng Mười Một, 2023

Cú vấp ngã thứ 3 – Định mệnh I

0
Chương 30 15 Tháng Mười Một, 2023
Chương 29 15 Tháng Mười Một, 2023

Người đẹp và quái vật

0
Chương 12 11 Tháng Mười Một, 2023
Chương 11 11 Tháng Mười Một, 2023

Chuồn chuồn gỗ

0
Chương 4 11 Tháng Mười Một, 2023
Chương 3 11 Tháng Mười Một, 2023

Chuyện nực cười

0
Chương 5 11 Tháng Mười Một, 2023
Chương 4 11 Tháng Mười Một, 2023

Anh hàng cháo

5
Chương 7 10 Tháng Mười Một, 2023
Chương 6 10 Tháng Mười Một, 2023

Catch You

0
Chương 7 10 Tháng Mười Một, 2023
Chương 6 10 Tháng Mười Một, 2023

Nhật ký sinh viên

0
Chương 23 10 Tháng Mười Một, 2023
Chương 22 10 Tháng Mười Một, 2023

Khi em vắng nhà

0
Chương 3 7 Tháng Mười Một, 2023
Chương 2 7 Tháng Mười Một, 2023